AtalanteLAB januari 2020

NewOpera CO och Niklas Rydén har bjudit in Konstkollektivet Högen att tillsammans med några ytterligare konstnärer och musiker delta i ett Lab under sista veckan i januari 2020. Under tio halvdagspass måndag-fredag undersöker de olika aspekter på skapande, improvisation, scenisk gestaltning, kollektiva processer och konstnärliga möten. Sammanlagt deltar 12 personer, men vid varje pass medverkar allt från tre till åtta personer.
Fredagen den 31 januari är det öppen redovisning kl 19.

Torsdagen 30 januari

På torsdagen blev det ett förmiddagspass med Moa Matilda Sahlin, Sara Axelsson och Sebastian R Bartilsson. De fortsatte laborerandet med Sebastians solo i videoprojektion. Sedan fortsatte de i ett arbete med ett score och ett formulerande av den dansande kroppen som medium i relation till videokonst. Här är lite bilder.


Onsdagen 29 januari

Så har ännu en dag gått på det fina labbet. På förmiddagen var det Sebastian R Bartilsson, Anna Emilsson, Mari Vittradotter, Björn Perborg, Linnea Jardemark och Niklas Rydén. Efter ett inledande samtal så gjord
Efter ett inledande samtal så gjorde Sebastian en väldigt fin Qui Gong uppvärmning i cirkel. Händer i energicentrum framför nedre magen, andas in armar uppåt/nedåt, andas ut händer samlas, andas in andra armen uppåt, andas ut, samla igen. Först stillastående och samlat, sen ut i rummet, och så tillbaks igen. Och hela tiden andningen med. Fint.
Sen visade Sebastian en tredelad film en vän arbetar med och som Sebastian skall dansa i. Först bilder på universum, nebolusor, sen bilder på bomber, atomexplosioner, och drönarbilder från Syrien, och till sist en del om lust med bilder på djur som parar sig omväxlande med närbilder på en man och en kvinna som har sex.
Vi talade om att bilder som har en pornografisk karaktär kan vara problematiska, speciellt som de kopplades till det ganska våldsamma sex djuren såg ut att ha. Samtidigt måste det ju gå att tala om lust, vilket Sebastian vill, och använda bilder av sex. Bra samtal. Vi talade också om att drönarbilderna från Syrien bröt av för de var så verkliga, autentiska och obehagliga, medan svartvita bilder av atomexplosioner mer gick in i filmens ton.
Sen prövade vi att Anna och Mari dansade i projektionen. Det var vackert, men visade att det kan vara känsligt med rörelse i så starka bilder.
Förmiddagen avslutades med en ny improvisation i det röda rummet med Linneas objekt. Idag hade de utökats med två lakan med målningar på. Anna, Mari, Sebastian gjorde aktioner, Niklas spelade.

På eftermiddagen var det Micele Collins, Britta Kangas, Linda Wardal, Mari och Niklas.
Det blev en eftermiddag med rösten i centrum. Men vi inledde först med att Michele gjorde Qui Gong med de olika djuren. Hjort, björn, apa, trana.
Sen samlades vi kring en text av Gertrude Stein från barnboken ”The world is round.” Vi läste den på många sätt. Vanligt, en och en. I synkron kör. I kör som startar synkront men glider i sär i kanon, men sen samlas ihop igen. Vi sjöng hela texten i gemensam melodi. Vi gjorde en version där Niklas dirigerade ensemblen i en omväxlande läsning, och vi gjorde en lång läsning med fri rörelse i rummet i hop med texten som material för röstimprovisationer.
Inspirerade av svenska tonsättaren Folke Rabe startade vi också The Gertrude Stein Choir som sjunger ljudkonst-musik. Vi bestämde sex kontrastrika ljud värdar: Skrik, gråt, låtsas-prat, skrochande o-o, ett långt ssssss-k, och texter från barnboken. Sen dirigerade Niklas kören som skapade omväxlande och underhållande ljudkonst.

Efter onsdagen har vi haft sex intensiva workshops med olika deltagare och det har varit mycket positivt. Formen fungerar verkligen. Bra med dokumentationen här på bloggen. Unde morgondagen, torsdag, kommer några att vara på scenen och jobba själva, men inga nya gemensamma workshops. Sen på fredag blir det öppen redovisning på kvällen som förbereds under eftermiddagen.

7. In projections8. Red, room, objct.9. Gertrude Stein*210. The Gertrude Stein Choir
Tisdagen 28 januari

Den andra dagen kändes det att vi har en form som vi kan vara trygga i. På förmiddagen var det Benedikte Esperi, Sebastian R Bartiksson, Anna Emilsson, Linnea Jardemark och Niklas Rydén.
Vi inledde med ett långt samtal om hur svårt det är att försörja sig inom kulturvärlden. Sen delade Benedikte sitt arbete med en konstfilm tillägnad hennes grekiska pappa. Vi fick se de fina första fyra minuterna och ha ett samtal om detta. Sen delade Linnea tankar om sin praktik och ett nyvaknat intresse för scenografi och objekt i sceniska rum.
Detta ledde fram till en improvisation med ett objekt i centrum och den röda rumsligheten från förra veckans Requiem-labb. Vi avlitade med att kort undersöka en liten, liten ljuscirkel.

Eftermiddagen gick i textens tecken och det var Niklas, Amanda Nordmark, Tobias Karlehag, Mari Vittradotter och Michele Collins. Michele ledde en stunds Qui Gong, och vi gjorde synkron improvisation i cirkel utan att någon leder.
Amanda berättade om sitt projekt med en dramatisk text baserad på H G Wells ”Doktor Moreaus ö” i en remix version där optimeringstänket inom dagens individualiserade sammhälle får en viktig roll. Vi fick pröva att läsa en sida av texten. Sen gjorde vi en improvisation med aktionen att strila sönder papper som en dokumentförstörare, läsa text och vara aktiv i rummet. Kul.
Michele berättade att hon arbetar med Gertrude Steins barnbok ”The world is round.” Hon håller på med att göra en barnföreställning med utgångspunkt i sen texten. Detta resulterade i en text-ljud-rörelse-improvisation där Michele lästa, Amanda, Mari agerade, Niklas spelade piano, och Tobias (och senare också Niklas) samplade och bearbetade texten som Michele läste i mikrofon. En givande dag med många personliga möten, och vi ser fram mot fortsättningen av veckan.

3. Silhouette, objekt, rum4. Det lilla ljuset5. Amandas text. Papper.6. Text, ljud rum
Måndag 27 januari

Det var Sebastian Ruiz, Anna Emilsson, Mari Vittradotter Johansson, Björn Perborg, Niklas Rydén och Amanda Nordmark på förmiddagen. Moa Matilda Sahlin kom också in efter en stund. På eftermiddagen tillkom Linda Wardal och Tobias Karlehag medan Anna, Sebastian och Moa gick.
Vi pratade mycket under dagen. Berättade för varandra om var vi befinner oss just nu i våra konstnärliga praktiker. På förmiddagen delade Sebastian några idéer och vi fick göra rörelser mitt i cirkeln medan de andra såg på.
På eftermiddagen gjorde vi bland annat en superlångsam synkron linje, och sedan ett score med två minuter på vardera fyra aktioner. I) Stoppa Tobias. II) Snabb aktivitet. III) Spela piano. IV) Vila.

1. Långsam synkron linje2. Fyra aktioner två minuter var
AtalanteLAB 2019

NewOpera CO och Niklas Rydén har bjudit in Konstkollektivet Högen att tillsammans
med några ytterligare konstnärer och musiker delta i ett Lab under en vecka i början av maj 2019. Under tio halvdagspass måndag-fredag undersöker de olika aspekter på skapande, improvisation, scenisk gestaltning, kollektiva processer och konstnärliga möten. Sammanlagt deltar 17 personer, men vid varje pass medverkar allt från tre till åtta personer.
Måndagen den 6 maj deltog Konstkollektivet Högen också på Destination Atalante, och fredag den 10 maj är det öppen redovisning av labbet.

Fredag 10 maj Offentlig redovisning

På kvällen presenterade vi ett rejält program på över en timme för en nyfiken publik på ett drygt tiotal personer. Medverkade gjorde Tobias Karlehag, Tanja Andersson, Sara Axelsson, Mari Vittradotter Johansson, Britta Kangas, Per Ottosson, Nilla Björkman, Amanda Nordmark, Björn Perborg, Niklas Rydén och Henryk Lipp.
Det blev en bra sammanfattning på en otroligt innehållsrik vecka och alla var uppsluppna och fulla av lust till fortsatt skapande och samarbete.
En väldigt fin lab-vecka fick en värdig avslutning och självklart blev det dans i foajén innan gänget gick vidare till nattliga äventyr på HPKSM.
Redan på söndagen efteråt sammanstrålade fem av lab-deltagarna och åkte till Orust och deltog i OrustKONST:s söndags-salong Klubb kakor och kultur och visade tre saker från labbet.

Läs programbladet här

Se visningen här